Fredy Montero - 69

Vancouver Whitecaps 22
2019 8
2017 14
Seattle Sounders 47
2012 13
2011 12
2010 10
2009 12