Cagliari 2004-2005

Total 51
Mauro Esposito 16
Gianfranco Zola 9
David Suazo 7
Antonio Langella 6
Nelson Abeijon 4
Massimo Gobbi 3
Rolando Bianchi 2
Edgar Alvarez 1
Luis Diego Lopez 1
Simone Loria 1
Own Goals 1