Russian Premier League Top Scorers - Arsenal Tula

1 Yevgeny Lutsenko 14 2019 2019   11 Goran Causic 5 2017 2019
2 Luka Dordevic 14 2017 2018   12 Kantemir Berkhamov 4 2017 2019
3 Sergey Tkachyov 12 2017 2019   13 Gia Grigalava 3 2017 2019
4 Evans Kangwa 9 2017 2019   14 Maksim Belyaev 3 2016 2018
5 Zelimkhan Bakaev 8 2018 2018   15 Sergey Kuznetsov 3 2014 2014
6 Igor Gorbatenko 7 2017 2019     Artur Moloyan 3 2014 2014
7 Reziuan Mirzov 6 2018 2018   17 Alexander Lomovitskiy 2 2019 2019
8 Artem Dzyuba 6 2017 2017   18 Stoppila Sunzu 2 2017 2017
9 Federico Rasic 6 2016 2016   19 Ilya Maksimov 2 2016 2017
10 Daniel Lesovoy 5 2018 2019     Igor Shevchenko 2 2016 2017