Russian Premier League Top Scorers - Arsenal Tula

1 Yevgeny Lutsenko 20 2019 2021   11 Artem Dzyuba 6 2017 2017
2 Sergey Tkachyov 18 2017 2021   12 Federico Rasic 6 2016 2016
3 Evans Kangwa 16 2017 2021   13 Kings Kangwa 5 2020 2021
4 Luka Dordevic 16 2017 2020   14 Yevgeny Markov 4 2021 2021
5 Daniel Khlusevich 8 2019 2021   15 Alexander Lomovitskiy 4 2019 2020
6 Goran Causic 8 2017 2021   16 Kantemir Berkhamov 4 2017 2019
7 Zelimkhan Bakaev 8 2018 2018   17 Zuriko Davitashvili 3 2021 2021
8 Daniel Lesovoy 7 2018 2020   18 Vladislav Panteleyev 3 2019 2020
9 Igor Gorbatenko 7 2017 2019   19 Gia Grigalava 3 2017 2019
10 Reziuan Mirzov 6 2018 2018   20 Maksim Belyaev 3 2016 2018