Russian Premier League Top Scorers - Arsenal Tula

1 Luka Dordevic 14 2017 2018   11 Yevgeny Lutsenko 3 2019 2019
2 Sergey Tkachyov 12 2017 2019   12 Daniel Lesovoy 3 2018 2019
3 Evans Kangwa 8 2017 2019   13 Gia Grigalava 3 2017 2019
4 Zelimkhan Bakaev 8 2018 2018   14 Maksim Belyaev 3 2016 2018
5 Reziuan Mirzov 6 2018 2018   15 Sergey Kuznetsov 3 2014 2014
6 Igor Gorbatenko 6 2017 2018     Artur Moloyan 3 2014 2014
7 Artem Dzyuba 6 2017 2017   17 Alexander Lomovitskiy 2 2019 2019
8 Federico Rasic 6 2016 2016   18 Stoppila Sunzu 2 2017 2017
9 Goran Causic 4 2017 2019   19 Ilya Maksimov 2 2016 2017
  Kantemir Berkhamov 4 2017 2019     Igor Shevchenko 2 2016 2017