Russian Premier League Top Scorers - Arsenal Tula

1 Sergey Kuznetsov 3 2014 2014     Sergey Maslov 1 2014 2014
  Artur Moloyan 3 2014 2014     Rinat Timokhin 1 2014 2014
3 Alexander Kutijn 2 2014 2014            
  Yevgeny Osipov 2 2014 2014            
  Dmitry Smirnov 2 2014 2014            
  Alexander Zotov 2 2014 2014            
7 Ivan Ershov 1 2014 2014            
  Mladen Kascelan 1 2014 2014            
  Anri Khagush 1 2014 2014            
  Vladimir Korytko 1 2014 2014