Russian Premier League Top Scorers - Asmaral Moscow

1 Kiril Rybakov 13 1992 1992   11 Igor Aslanyan 3 1992 1992
2 Vitaly Safronov 7 1993 1993   12 Mikhail Zudenkov 3 1992 1992
3 Igor Makarov 6 1992 1993   13 Oleg Nikulin 2 1993 1993
4 Vasily Storchak 5 1992 1993   14 Oleg Volotek 2 1993 1993
5 Denis Klyuyev 5 1992 1993   15 Ansar Ayupov 1 1993 1993
6 Yuri Gavrilov 5 1992 1992   16 Konstantin Kamnev 1 1993 1993
7 Andrey Gubernsky 5 1992 1992   17 Sergey Semak 1 1993 1993
8 Vladislav Khakhalev 4 1992 1993   18 Mikhail Golikov 1 1993 1993
9 Maksim Putilin 4 1992 1992   19 Vladimir Fomichov 1 1992 1992
10 Gleb Panfyorov 3 1993 1993   20 Valery Shikunov 1 1992 1992