Russian Premier League Top Scorers - Dynamo Moscow

1 Oleg Teryokhin 67 1995 1999   11 Daniel Fomin 21 2020 2022
2 Kevin Kuranyi 49 2010 2014   12 Derlei 20 2005 2006
3 Alexander Kokorin 41 2008 2015   13 Alexander Kerzhakov 19 2008 2009
4 Igor Simutenkov 41 1992 1994   14 Fyodor Smolov 18 2021 2022
5 Andrey Kobelev 37 1992 1997   15 Konstantin Tyukavin 17 2020 2022
6 Dmitry Cheryshev 37 1993 1996   17 Vyacheslav Grulyov 17 2018 2022
7 Igor Semshov 36 2006 2012   17 Denis Kolodin 16 2005 2010
8 Dmitry Bulykin 25 2001 2006   18 Danny 16 2005 2008
9 Andrey Voronin 22 2010 2013   19 Maksim Romashchenko 16 1997 2000
10 Rolan Gusev 22 1998 2001   20 Vali Qasimov 16 1992 1992