Russian Premier League Top Scorers - Dynamo Moscow

1 Oleg Teryokhin 67 1995 1999   11 Derlei 20 2005 2006
2 Kevin Kuranyi 49 2010 2014   12 Alexander Kerzhakov 19 2008 2009
3 Alexander Kokorin 41 2008 2015   13 Denis Kolodin 16 2005 2010
4 Igor Simutenkov 41 1992 1994   14 Danny 16 2005 2008
5 Andrey Kobelev 37 1992 1997   15 Maksim Romashchenko 16 1997 2000
6 Dmitry Cheryshev 37 1993 1996   16 Vali Qasimov 16 1992 1992
7 Igor Semshov 36 2006 2012   17 Anton Khazov 15 2001 2002
8 Dmitry Bulykin 25 2001 2006   18 Aleksey Ionov 14 2013 2015
9 Andrey Voronin 22 2010 2013   19 Leandro Fernandez 14 2006 2011
10 Rolan Gusev 22 1998 2001   20 Balazs Dzsudzsak 13 2012 2014