Russian Premier League Top Scorers - Fakel Voronazh

1 Vitaly Safronov 18 2000 2001   11 Yuri Yevlampyev 3 1992 1992
2 Valery Shmarov 10 1997 2001   12 Yevgeny Alkhimov 2 2001 2001
3 Hennadiy Syomin 8 1992 1992   13 Radislav Arlouski 2 2001 2001
4 Yuri Shukanau 5 2000 2001   14 Eduard Baltrusevich 2 2001 2001
5 Sergey Yuminov 5 2000 2000   15 Vitaly Kulyov 2 2001 2001
6 Alexander Ovsyannikov 5 1997 1997   16 Igor Degtyaryov 2 2000 2001
7 Alexander Styopin 4 1992 1992   17 Gurban Gurbanov 2 2000 2001
8 Alexander Shchyogolev 3 1997 2001   18 Alexander Grishin 2 2000 2000
9 Anton Shipilov 3 1992 1992   19 Oleg Morozov 2 1997 1997
10 Sergey Pimenov 3 1992 1992   20 Valery Gorbach 2 1992 1992