Russian Premier League Top Scorers - KAMAZ Naberezhnye Chelny

1 Victor Panchenko 28 1993 1994   11 Yuri Shukanov 7 1997 1997
2 Robert Yevdokimov 23 1993 1997   12 Vladimir Klontsak 6 1993 1996
3 Aleksey Babenko 17 1993 1997   13 Rustram Fahrutdinov 4 1993 1993
4 Yevgeny Durnev 15 1993 1995   14 Gleb Panfyorov 4 1994 1994
5 Mikhail Jishkariani 14 1995 1997   15 Nikolai Kolesov 3 1993 1994
6 Boris Tropanets 14 1994 1997   16 Yuri Kuznetsov 3 1993 1993
7 Yevgeny Varlamov 13 1994 1997   17 Alexander Nikiforov 2 1996 1996
8 Vladislav Zubkov 12 1993 1997   18 Victor Sakhno 2 1993 1993
9 Vladimir Zayarny 10 1996 1997   19 Alexander Lukhovich 1 1997 1997
10 Lev Matveyev 8 1996 1997   20 Eduard Yugrin 1 1997 1997