Russian Premier League Top Scorers - Lokomotiv Nizhny Novgorod

1 Mukhsin Mukhamadiyev 18 1996 1997   11 Gocha Gogrichiani 5 1999 1999
2 Ivan Getsko 18 1995 1996   12 Dmitry Vyazmikin 5 1999 1999
3 Ivan Gorelov 14 1992 1993   13 Fyodor Gagloyev 5 1994 1995
4 Arsen Avakov 13 1999 1999   14 Sergey Kuzmin 5 1992 1993
5 Vladimir Kurayev 13 1992 1996   15 Dmitry Kuznetsov 4 1999 1999
6 Vladimir Kazakov 12 1994 1997   16 Yuri Konovalov 4 1994 1995
7 Yuri Kalitvintsev 8 1994 1994   17 Yuri Moiseyev 4 1994 1994
8 Andrey Rapeyko 6 1996 1997   18 Yevgeny Smertin 4 1994 1994
9 Aleksey Gerasimov 6 1993 1994   19 Stanislav Feoktistov 4 1993 1994
10 Andrey Rumyantsev 6 1992 1993   20 Alexander Shchukin 4 1992 1993