Russian Premier League Top Scorers - Luch Vladivostok

1 Alexander Tikhonovetskiy 11 2006 2008   11 Levani Gvazava 4 2007 2008
2 Georgiy Bazaev 9 2006 2008   12 Maksim Astafayev 4 2006 2007
3 Aleksey Ivanov 9 2006 2007   13 Alexander Sheshukov 3 2006 2007
4 Dmitry Smirnov 8 2006 2008   14 Anatoly Chekanov 3 1993 1993
5 Mikhail Ruslyakov 7 1993 1993   15 Alexander Goncharenko3 1993 1993
6 Beslan Ajinjal 6 2006 2007   16 Marat Mulashev 3 1993 1993
7 Nail Galimov 6 1993 1993   17 Dmitry Semochko 2 2006 2007
8 Vitaly Bulyha 5 2008 2008   18 Ruslan Ajinjal 2 2006 2006
9 Igor Shevchenko 5 2008 2008   19 Aleksey Arkhipov 2 2006 2006
10 Igor Strelkov 5 2007 2007   20 Roman Monarov 2 2006 2006