Russian Premier League Top Scorers - Volga Nizhny Novgorod

1 Shota Bibilov 11 2011 2013   11 Artem Danilenko 2 2013 2013
2 Andrey Karyaka 8 2011 2013     Marcin Kowalczyk 2 2013 2013
3 Aleksey Sapogov 8 2012 2012     Mulumba Mukendi 2 2013 2013
4 Alexander Shulenin 5 2011 2013     Peter Polczak 2 2013 2013
5 Otar Martsvaladze 5 2011 2011     Anton Pulitsa 2 2013 2013
6 Ilya Maksimov 4 2012 2012     Luton Shelton 2 2013 2013
7 Shamil Asildarov 3 2012 2012   17 Ruslan Adzhindzhal 2 2011 2011
8 Artur Sarkisov 3 2012 2012     Anton Khazov 2 2011 2011
9 Alexander Belozyorov 3 2011 2012     Mihaita Plesan 2 2011 2011
10 Gocha Khojava 3 2011 2011     Sanzhar Tursurnov 2 2011 2011