Russian Premier League Top Scorers - Volga Nizhny Novgorod

1 Nikolai Kalinsky 12 2021 2022   11 Ilya Maksimov 4 2012 2012
2 Timur Suleymanov 11 2021 2022   12 Dmitry Stotsky 3 2021 2022
3 Shota Bibilov 11 2011 2013     Ibrokhimkhalil Yuldoshev 3 2021 2022
4 Andrey Karyaka 8 2011 2013   14 Shamil Asildarov 3 2012 2012
5 Aleksey Sapogov 8 2012 2012   15 Alexander Belozyorov 3 2011 2012
6 Artur Sarkisov 6 2012 2013   16 Gocha Khojava 3 2011 2011
7 Cyril Gotsuk 5 2021 2022   17 Viktor Aleksandrov 2 2022 2022
8 Alexander Shulenin 5 2011 2013     Vyacheslav Krotov 2 2022 2022
9 Otar Martsvaladze 5 2011 2011     Felicio Milson 2 2022 2022
10 Aleksey Kozlov 4 2021 2021     Dmitry Rybchinsky 2 2022 2022