Russian Premier League Top Scorers - Okean Nakhodka

1 Oleg Garin 16 1992 1992   11 Andrey Smirnov 2 1992 1993
2 Oleg Kokarev 14 1992 1993   12 Yuri Novoseltsev 2 1992 1992
3 Yuri Moiseyev 7 1993 1993     Mikhail Stroganov 2 1992 1992
4 Igor Fatin 5 1992 1993            
5 Yuri Shpiryuk 4 1992 1993            
6 Alexander Averyanov 3 1993 1993            
  Aleksey Poddubsky 3 1993 1993            
8 Sergey Kozlov 3 1992 1992            
9 Bahodyr Rahmanov 2 1993 1993            
  Igor Zakharov 2 1993 1993