Russian Premier League Top Scorers - Orenburg

1 Blagoy Georgiev 6 2016 2016     Elguja Lobjanidze 1 2016 2016
2 Pavel Nekhaychik 4 2016 2016     Adessoye Oyewole 1 2016 2016
3 Sergey Breev 2 2016 2016            
  Vladimir Poluyakhtov 2 2016 2016            
  Denis Popovic 2 2016 2016            
  Roman Vorobyev 2 2016 2016            
7 Vadim Afonin 1 2016 2016            
8 Artem Delkin 1 2016 2016            
  Michal Duris 1 2016 2016            
  Dmitri Efremov 1 2016 2016