Russian Premier League Top Scorers - Orenburg

1 Georgiy Despotovic 10 2018 2019     Sergei Terekhov 3 2018 2018
2 Aleksey Sutormin 8 2018 2018   12 Sergey Breev 3 2016 2018
3 Blagoy Georgiev 6 2016 2016   13 Silvije Begic 2 2018 2018
4 Ricardo Alves 5 2018 2019     Andrea Chukanov 2 2018 2018
5 Artyom Kulishev 4 2018 2019     Artyom Galadzhan 2 2018 2018
6 Adessoye Oyewole 4 2016 2018   16 Vadim Afonin 2 2016 2018
7 Denis Popovic 4 2016 2018   17 Vladimir Poluyakhtov 2 2016 2016
8 Pavel Nekhaychik 4 2016 2016     Roman Vorobyev 2 2016 2016
9 Joel Fameyeh 3 2019 2019   19 Nikita Malyarov 1 2019 2019
10 Andrei Kozlov 3 2018 2018     Andrey Malykh 1 2019 2019