Russian Premier League Top Scorers - FC Rostov

1 Alexander Maslov 58 1993 2004   11 Alexander Gatcan 18 2009 2018
2 Dmitry Poloz 50 2012 2022   12 Artzem Dzyuba 18 2013 2014
3 Dmitry Kirichenko 48 1998 2012   13 Aleksey Gerasimenko 18 1995 1996
4 Mikhail Osinov 35 2001 2009   14 Igor Khankeyev 17 1997 2000
5 Roman Adamov 30 2001 2011   15 Yuri Matveyev 17 1998 2000
6 Timofey Kalachev 20 2006 2014   16 Eldor Shomurodov 16 2017 2019
7 Essau Kanyenda 20 2003 2007   17 Alexander Bukharov 15 2014 2017
8 Sardar Azmoun 19 2014 2016   18 Oleg Pestryakov 14 1998 1999
9 Nikolai Komlichenko 18 2021 2022   19 Dmitry Loskov 14 1993 1996
10 Aleksey Ionov 18 2017 2020   20 Artur Fomenka 13 2000 2002