Russian Premier League Top Scorers - FC Rostov

1 Alexander Maslov 58 1993 2004   11 Igor Khankeyev 17 1997 2000
2 Dmitry Kirichenko 48 1998 2012   12 Yuri Matveyev 17 1998 2000
3 Mikhail Osinov 35 2001 2009   13 Alexander Gatcan 15 2009 2016
4 Roman Adamov 30 2001 2011   14 Oleg Pestryakov 14 1998 1999
5 Dmitry Poloz 22 2012 2016   15 Dmitry Loskov 14 1993 1996
6 Timofey Kalachev 20 2006 2014   16 Alexander Bukharov 13 2014 2016
7 Essau Kanyenda 20 2003 2007   17 Artur Fomenka 13 2000 2002
8 Sardar Azmoun 19 2014 2016   18 Maksim Buznikin 11 2005 2007
9 Artzem Dzyuba 18 2013 2014   19 Omar Perez 11 2004 2006
10 Aleksey Gerasimenko 18 1995 1996   20 Vitaly Djakov 10 2012 2014