Russian Premier League Top Scorers - Rotor Volgograd

1 Oleg Verettenikov 141 1992 1999   11 Vladimir Gerashchenko 11 1993 1995
2 Valery Yesipov 84 1993 2004   12 Mikhail Mysin 10 2000 2003
3 Vladimir Niederhaus 68 1992 1997   13 Oleg Trifonov 9 2000 2004
4 Alexander Zernov 27 1996 2002   14 Oleg Nechayev 9 1994 1995
5 Denis Zubko 24 1997 2004   15 Alexander Tsarenko 9 1992 1995
6 Alexander Berketov 16 1995 2000   16 Maksim Tishchenko 8 1996 1999
7 Andrey Krivov 14 1995 2004   17 Mikhail Osinov 7 1999 2000
8 Roman Pavlyuchenko 14 2000 2002   18 Yevgeny Aldonin 6 2002 2003
9 Nikolai Olenikov 12 1998 2003   19 Sergey Ilyushin 6 1995 1996
10 Maksim Bondarenko 11 2000 2004   20 Yevgeny Shkilov 6 1992 1992