Russian Premier League Top Scorers - Shinnik Yaroslavl

1 Anton Khazov 18 2003 2008   11 Denis Boyarintsev 6 2008 2008
2 Aleksey Bychkovv 18 1997 2002   12 Emir Spahic 6 2005 2004
3 Alexander Shirko 13 2004 2006   13 Artem Yenin 6 1997 1999
4 Martin Kushev 13 2003 2004   14 Sergey Serebrennikov 6 1998 1998
5 Dmitry Khomukha 10 2002 2003   15 Hennadiy Grishin 6 1997 1997
6 Vladimir Leonchenko 9 1997 1998   16 Yuri Moiseyev 6 1992 1992
7 Alexander Gerasimov 9 1997 1997   17 Vadim Pomazov 6 1992 1992
8 Alexander Kulchy 7 2002 2005   18 Dmitry Vasilyev 5 2002 2003
9 Victor Karpenko 7 2003 2004   19 Sergey Grishin 5 2002 2003
10 Valery Kechinov 7 2002 2004   20 Sergey Snytko 5 1998 1999