Russian Premier League Top Scorers - Sokol Saratov

1 Andrey Fedkov 20 2001 2002   11 Magomed Adiyev 1 2002 2002
2 Ruslan Baltiyev 7 2001 2002     Artem Chelyadzinski 1 2002 2002
3 Vitaly Samoilov 4 2001 2002     Alexander Cherkes 1 2002 2002
4 Alan Sakiyev 3 2002 2002     Alexander Khrapkouski 1 2002 2002
5 Peter Kachura 2 2002 2002   15 Yuri Bavykin 1 2001 2001
  Vitaly Valadzenkau 2 2002 2002     Vladimir Fedotov 1 2001 2001
7 Mikhail Nikitin 2 2001 2001     Leonid Markevich 1 2001 2001
  Maksim Nizovtsev 2 2001 2001     Senad Repuh 1 2001 2001
  Hennadiy Orbu 2 2001 2001     Alexander Zhidkov 1 2001 2001
  Oleg Verettenikov 2 2001 2001