Russian Premier League Top Scorers - Tambov

1 Mikhail Kostyukov 8 2019 2020   11 Azer Iliyev 1 2020 2020
2 Georgiy Melkadze 7 2019 2019   11 Pavel Karasyov 1 2020 2020
3 Vladimir Obukhov 7 2019 2019   13 Denis Kaykov 1 2020 2020
4 German Onugkha 4 2020 2020   14 Kiril Klimov 1 2020 2020
5 Valery Ciuperca 4 2019 2020   15 Kiril Panchenko 1 2020 2020
6 Artyom Arkhipov 3 2020 2020   16 Khasan Mamtov 1 2019 2019
7 Alexander Karapetyan 3 2020 2020   17 Olabiran Muyiwa 1 2019 2019
8 Aleksey Gritsayenko 2 2019 2020   18 Maksim Osipenko 1 2019 2019
9 Cedric Gogoua 2 2019 2019   19 Adessoye Oyewole 1 2019 2019
10 Anton Kilin 2 2019 2019   20 Soslan Takazov 1 2019 2019