Russian Premier League Top Scorers - Tekstilshchick Kamyshin

1 Sergey Natalushko 28 1992 1996   11 Ruslan Suanov 4 1996 1996
2 Victor Navochenko 18 1993 1995   12 Alexander Tsarenko 4 1996 1996
3 Rustem Shaymuhametov 13 1992 1993   13 Oleg Solovyov 4 1995 1996
4 Sergey Sergeyev 12 1992 1994   14 Alexander Tsygankov 4 1994 1994
5 Sergey Polstyanov 10 1993 1995   15 Vladislav Matviyenko 3 1996 1996
6 Sergey Volgin 10 1993 1995   16 Vitaly Abramov 3 1995 1995
7 Oleg Morozov 8 1992 1995   17 Vladimir Filippov 3 1994 1994
8 Oleg Yelyshev 8 1992 1993   18 Oleg Rozin 3 1993 1993
9 Sergey Pimenov 5 1994 1995   19 Yuri Sobol 3 1993 1993
10 Fyodor Gagloyev 4 1996 1996   20 Valery Zazdravnykh 3 1992 1992