Russian Premier League Top Scorers - Torpedo Moscow

1 Igor Semshov 54 1998 2005   11 Hennadiy Grishin 16 1992 1995
2 Vyacheslav Kamoltsev 30 1996 2001   12 Arsen Avakov 13 1996 2000
3 Alexander Panov 27 2004 2006   13 Igor Chugainov 13 1992 1993
4 Dmitry Vyazmikin 26 2000 2001   14 Ivan Pazyomov 12 1992 1994
5 Alexander Shirko 22 2001 2003   15 Sergey Skachenko 10 1998 1999
6 Vladimir Leonchenko 22 1995 2003   16 Edgaras Jankauskas 10 1997 1997
7 Andrey Gashkin 19 1997 2001   17 Andrey Afanasyev 10 1993 1994
8 Sergey Budylin 18 2002 2006   18 Sergey Kormiltsev 9 2002 2005
9 Dmitry Prokopenko 18 1993 1996   19 Alexander Lukhovic 9 1999 2002
10 Igor Lebedenko 17 2002 2004   20 Victor Bulatov 9 1998 1998