Russian Premier League Top Scorers - Tyumen

1 Vyacheslav Kamoltsev13 1992 1995   11 Alexander Reva 4 1992 1992
2 Nikolai Kovardayev 10 1994 1995   12 Victor Goncharov 3 1997 1998
3 Valentin Yegunov 8 1997 1998   13 Mikhail Potylchak 3 1997 1997
4 Alexander Prizetko 8 1995 1997   14 Sergey Zhukov 3 1997 1997
5 Yevgeny Maslov 8 1992 1995   15 Aleksey Savchenko 3 1995 1997
6 Vladimir Dolbonosov 6 1992 1995   16 Vladislav Yarkin 3 1992 1992
7 Alexander Borodkin 5 1997 1998   17 Alexander Tsarenko 2 1997 1998
8 Vyacheslav Lychkin 4 1998 1998   18 Sergey Lemeshko 2 1997 1997
9 Sergey Podpaly 4 1997 1998   19 Alexander Tatarkin 2 1997 1997
10 Anatoly Bessmertny 4 1994 1995   20 Yevgeny Burdinsky 2 1995 1995