Russian Premier League Top Scorers - Yenisey

1 Mikhail Kostyukov 4 2018 2018
2 Alexander Kutyin 3 2018 2018
  Alexander Sobolev 3 2018 2018
4 Valeri Kichin 2 2018 2018
  Dmitry Yatchenko 2 2018 2018
6 Rade Dugalic 1 2018 2018
  Ali Gadzhibekov 1 2018 2018
  Mihail Komkov 1 2018 2018
  Pavel Komolov 1 2018 2018
  Fegor Ogude 1 2018 2018
  Artur Sarkisov 1 2018 2018
  Babacar Sarr 1 2018 2018
  Dmitry Torbinski 1 2018 2018
  Petar Zanev 1 2018 2018
  Alexander Zotov 1 2018 2018