Russian Premier League Top Scorers - Zhemchuzhina Sochi

1 Timur Bogatyryov 36 1993 1997   11 Artashes Kalayjan 6 1998 1999
2 Gocha Gogrichiani 31 1993 1999   12 Eduard Zatsepin 6 1998 1999
3 Andrey Novgorodov 13 1994 1997   13 Assaf Al-Khalifa 6 1994 1994
4 Vladimir Filimonov 11 1994 1995   14 Sergey Bozhko 6 1993 1994
5 Stanislav Bondarev 10 1993 1999   15 Maksim Demenko 5 1999 1999
6 Konstantin Kovalenko 9 1997 1999   16 Alexander Yeshchenko 5 1996 1999
7 Igor Makorov 9 1994 1995   17 Sergey Galmakov 5 1997 1998
8 Zurab Ionaidze 8 1996 1996   18 Artur Kuznetsov 5 1996 1998
9 Hennadiy Bondaruk 7 1993 1999   19 Alexander Gorshkov 5 1996 1997
10 Ruslan Suanov 7 1995 1999   20 Vyacheslav Protsenko 5 1993 1995