Arsenal Tula 2019-2020

Total 37
Yevgeny Lutsenko 15
Evans Kangwa 3
Daniel Lesovoy 3
Goran Causic 2
Alexander Lomovitskiy 2
Vladislav Panteleyev 2
Sergey Tkachyov 2
Victor Alvarez 1
Robert Bauer 1
Kantemir Berkhamov 1
Alexander Denisov 1
Igor Gorbatenko 1
Gia Grigalava 1
Daniel Khlusevich 1
Alexander Tudorie 1