Arsenal Tula 2019-2020

Total 12
Yevgeny Lutsenko 3
Victor Alvarez 1
Kantemir Berkhamov 1
Goran Causic 1
Gia Grigalava 1
Evans Kangwa 1
Daniel Lesovoy 1
Alexander Lomovitskiy 1
Sergey Tkachyov 1
Alexander Tudorie 1