Goalscorers By Season - Baltika Kaliningrad
 
Click on a season to view all the goalscorers of that season

  2019 2009 1999  
9       9
8     32 (15) 8
7     38 (9) 7
6     44 (7) 6
5       5
4       4
3       3
2       2
1       1
0       0
  2010 2000 1990