Dynamo Moscow 1995-1996

Total 45
Oleg Teryokhin 11
Andrey Kobelev 10
Yuri Kuznetsov 8
Dmitry Cheryshev 6
Oleg Samatov 5
Sergey Nekrasov 3
Alexander Grishin 1
Yuri Tishkov 1