FC Rostov 2018-2019

Total 14
Aleksey Ionov 4
Bjorn Bergmann Siguroarson 4
Sverrir Ingi Ingasson 2
Ayaz Guliev 1
Sergey Parshivlyuk 1
Eldor Shomudorov 1
Alexander Zuyev 1