FC Rostov 2019-2020

Total 30
Eldor Shomudorov 10
Aleksey Ionov 5
Khoren Bayramyan 4
Roman Eremenko 4
Baktiyar Zaynutdinov 3
Ivelin Popov 2
Bjorn Bergmann Siguroarson 2
Dmitry Christyakov 1
Mathias Normann 1
Alexander Saplinov 1
Alexander Zuyev 1