Yenisey 2018-2019

Total 24
Mikhauil Kostyukov 4
Alexander Kutyin 3
Alexander Sobolev 3
Valer Kichin 2
Dmitri Yatchenko 2
Rade Dugalic 1
Ali Gadzhibekov 1
Mikhail Komkov 1
Pavel Komalov 1
Fegor Ogude 1
Artur Sarkisov 1
Babacar Sarr 1
Dmitry Torbisnki 1
Petar Zanev 1
Alexander Zotov 1