Yenisey 2018-2019

Total 15
Mikhauil Kostyukov 3
Valer Kichin 2
Dmitri Yatchenko 2
Rade Dugalic 1
Ali Gadzhibekov 1
Mikhail Komkov 1
Pavel Komalov 1
Artur Sarkisov 1
Babacar Sarr 1
Petar Zanev 1
Alexander Zotov 1