Zenit St Petersburg 1996-1997

Total 32
Vladimir Kulik 11
Denis Zubko 7
Igor Danilov 5
Konstantin Lepyokhin 2
Oleg Yeryomin 2
Maksim Bokov 1
Oleg Dmitriyev 1
Sergey Dmitriyev 1
Sergey Popov 1
Igor Zazulin 1