Zhemchuzhina Sochi 1994-1995

Total 44
Vladimir Filimonov 9
Timur Bogatyryov 8
Assaf Al-Khalifa 6
Yevgeny Knyazhev 5
Igor Makarov 5
Andrey Novgorodov 4
Sergey Bozhko 2
Alexander Ignatyev 2
Vyacheslav Protsenko 2
Andrey Chekunov 1