Zhemchuzhina Sochi 1997-1998

Total 38
Gocha Gogrichiani 6
Timur Bogatyryov 4
Stanislav Bondarev 4
Oleg Sanko 4
Alexander Gorshkov 3
Sergey Galmakov 2
Vladislav Matviyenko 2
Maksim Shvetsov 2
Nazim Suleymanov 2
Hennadiy Bondaruk 1
Georgiy Gogiashvili 1
Manuk Kakosyan 1
Konstantin Kovalenko 1
Artur Kuznetsov 1
Andrey Novgorodov 1
Eduard Posylayev 1
Sergey Shubin 1
Ruslan Suanov 1