Zhemchuzhina Sochi 1998-1999

Total 31
German Kutaba 4
Sergey Galmakov 3
Gocha Gogrichiani 3
Artashes Kalayjan 3
Konstantin Kovalenko 3
Eduard Zatsepin 3
Stanislav Bondarev 2
Artur Kuznetsov 2
Mendes 2
Alexander Yeshchenko 2
Georgiy Gogiashvili 1
Manuk Kakosyan 1
Vadim Sokolov 1
Nazim Suleymanov 1