Nazim Suleymanov - 50

Zhemchuzhina Sochi 3
1998-1999 1
1997-1998 2
Alania Vladikavkaz 47
1996-1997 11
1995-1996 4
1994-1995 6
1993-1994 14
1992-1993 12