Malaga 1949-1950

Total 44
Torres Diaz 15
Gimeno Lou 9
Teo 6
Bazan 5
Chao 3
Gamonal 3
Beneyto 2
Arnau 1