Malaga 1965-1966

Total 24
Josˇ Garcia Pepillo 7
Moli 4
Oti–ano 4
Josˇ Arias 2
Aragon 1
Abdel-Lai Ben Barek 1
Chuzo 1
Martinez Garcia 1
Antonio Robles 1
Own Goals 2