Mallorca 1969-1970

Total 33
Dominguez Hernández 13
Conesa 4
Robles Aguilar 3
Mendonca 2
Juan Parera 2
Caceres 1
Costa Juan 1
Mariano Martin 1
Prougenes 1
Puig 1
Juan Reina 1
Sánchez Moreno 1
Sarrachini 1
Xifre 1