Real Madrid 1952-1953

Total 67
Pahi–o 19
Joseito 11
Roque Olsen 10
Luis Molowny 7
Olmedo 6
Arsuaga 5
Sobrado 3
Mu–oz Mozśn 2
Zarraga 1
Own Goals 3