Valencia 1940-1941

Total 60
Mundo 21
Gorostiza 14
Epi 9
Asensi Albentosa 8
Amadeo 6
ēlvaro PŽrez 1
Lele 1