Valencia 1943-1944

Total 73
Mundo 28
Gorostiza 16
Epi 12
Viicente Hernandez 5
Asensi Albentosa 2
Elzo 2
Lecue 2
Amadeo 1
Giraldos 1
Igoa 1
Juan Ram—n 1
Own Goals 2