Valencia 1946-1947

Total 54
Mundo 10
Epi 9
Morera 9
Amadeo 8
Igoa 8
Giraldos 7
Asensi Albentosa 1
Mena 1
Ortuzar 1