Ukrainian Premier League Top Scorers - Bukovyna Chernivitsi

1 Boris Finkel 21 1992 1993     Igor Kozub 1 1993 1993
2 Leonid Fedorov 7 1992 1993     Igor Taran 1 1993 1993
3 Vasily Zadorozhnyak 7 1992 1993   13 Ivan Bubis 1 1992 1992
4 Victor Oliynyk 6 1992 1993   14 Lev Berezner 1 1992 1992
5 Valery Alistarov 6 1992 1992     Victor Budnik 1 1992 1992
6 Pavlo Irychuk 5 1992 1993     Yuri Makhynya 1 1992 1992
7 Vasily Bondarchuk 5 1992 1992            
8 Vitaly Mintenko 4 1992 1992            
9 Dmitry Bilous 1 1993 1993            
  Oleg Kerstenyuk 1 1993 1993