Ukrainian Premier League Top Scorers - Desna Chernihiv

1Alexander Filippov 22 2018 2020   11Maksim Degtyarev 5 2019 2020
2Andrey Totovytskyi 16 2019 2021    Maksim Imerekov 4 2019 2020
3Denis Favorov 15 2018 2019   13Sergey Starenkiy 4 2018 2019
4Denis Bezborodko 13 2018 2021   14Taras Zaviyskiy 3 2021 2021
5Philip Budkivskiy 11 2019 2021   15Vikentiy Voloshin 2 2021 2021
6Dmitry Khlyobas 11 2018 2020   16Levan Arveladze 2 2019 2021
7Vladislav Kalitvintsev 10 2019 2021   17Aleksey Gutsulyak 2 2020 2020
8Andrey Gitchenko 8 2018 2020   18Joonas Tamm 2 2019 2020
9Yehor Kartushov 7 2018 2020   19Michael Sergiychuk 2 2018 2018
10Artem Favorov 6 2018 2019   20Yevgeny Chepurnenko 1 2020 2020