Ukrainian Premier League Top Scorers - Dnipro

1 Yevgeny Seleznyov 67 2009 2015   11 Sergey Kornilenko 23 2004 2008
2 Sergey Nazarenko 54 1999 2010   12 Roman Zozulya 21 2011 2015
3 Nikola Kalinic 37 2011 2015   13 Maksim Kalynychenko 21 2008 2010
4 Matheus 35 2011 2015   14 Gennady Moroz 21 1992 1997
5 Ruslan Rotan 34 2001 2016   15 Andrey Polunin 21 1992 1995
6 Yevgeny Konoplyanka 34 2009 2014   16 Vladimir Sharan 18 1994 1997
7 Oleg Venglinsky 31 2002 2004   17 Victor Skrypnyk 17 1994 1996
8 Alexander Palyanytsa 27 1992 1997   18 Sergey Bezhenar 17 1992 1994
9 Sergey Konovalov 26 1992 1994   19 Yuri Maksymov 17 1992 1994
10 Oleg Shelayev 24 2000 2007   20 Giuliano 16 2011 2013