Ukrainian Premier League Top Scorers - Dnipro

1 Yevgeny Seleznyov 67 2009 2015   11 Oleg Shelayev 24 2000 2007
2 Sergey Nazarenko 54 1999 2010   12 Sergey Kornilenko 23 2004 2008
3 Artem Dovbyk 49 2016 2022   13 Roman Zozulya 21 2011 2015
4 Nikola Kalinic 37 2011 2015   14 Maksim Kalynychenko 21 2008 2010
5 Matheus 35 2011 2015   15 Gennady Moroz 21 1992 1997
6 Ruslan Rotan 34 2001 2016   16 Andrey Polunin 21 1992 1995
7 Yevgeny Konoplyanka 34 2009 2014   17 Vladimir Sharan 18 1994 1997
8 Oleg Venglinsky 31 2002 2004   18 Victor Skrypnyk 17 1994 1996
9 Alexander Palyanytsa 26 1992 1997   19 Sergey Bezhenar 17 1992 1994
10 Sergey Konovalov 24 1992 1994   20 Yuri Maksymov 17 1992 1994