Ukrainian Premier League Top Scorers - Hoverla Uzhhorod

1 Dmitry Khlyobas 8 2014 2015   11 Sergey Shevtsov 4 2004 2004
2 Igor Prodan 8 2001 2001   12 Sergey Bogatyrev 4 2001 2001
3 Damien Le Tallec 7 2012 2013     Gennady Shchekotylyn 4 2001 2001
4 Miroslav Bundash 6 2001 2007   14 Maksim Shatskikh 3 2014 2014
5 Yuri Tselykh 6 2004 2004   15 Vitaly Buyalsky 3 2013 2013
6 Sergey Myakushko 5 2014 2014     Razvan Cocis 3 2013 2013
7 Maksim Feshchuk 5 2013 2014     Marius Niculae 3 2013 2013
  Dmitry Trukhin 5 2012 2013     Vyacheslav Sharpar 3 2013 2013
9 Mirko Raicevic 5 2012 2012   19 Sotirios Balafas 3 2012 2013
10 Ivan Kozoriz 4 2007 2007     Vladimir Lysenko 3 2012 2013