Ukrainian Premier League Top Scorers - Karpaty Lviv

1 Andrey Pokladok 54 1992 2000   11 Denis Kozhanov 20 2008 2015
2 Igor Khudobyak 33 2006 2017   12 Taras Kabanov 17 2000 2003
3 Ivan Hetsko 29 1997 1999   13 Vasily Shved 16 2000 2002
4 Batista 27 2006 2011   14 Igor Makovey 16 1994 2000
5 Alexander Palyanytsa 27 1997 1998   15 Vadim Kolesnyk 15 1995 1996
6 Sergey Mizin 25 1998 2011   16 Oleg Holodyuk 14 2008 2017
7 Alexander Gladkiy 23 2011 2017   17 Lucas 14 2011 2012
8 Marian Shved 22 2014 2018   18 Sergey Myakushko 13 2017 2018
9 Sergey Kuznetsov 22 2008 2011   19 Yevgeny Nazarov 13 1996 2000
10 Sergey Zenjov 21 2008 2013   20 Aleksey Gutsulyak 12 2015 2019