Ukrainian Premier League Top Scorers - Kryvbas Kryvyi Rig

1 Igor Nichenko 24 1992 1994   11 Vladimir Musolitin 13 2001 2002
2 Valentin Platonov 21 1996 2003   12 Vladislav Lyuty 13 1992 1994
3 Vasily Gigiadze 20 2005 2006   13 Sergey Motuz 12 2007 2009
4 Mladen Bartulovic 19 2007 2012   14 Vitaly Pantilov 12 1992 1994
5 Yevgeny Rymshyn 19 1997 2003   15 Aleksey Antonov 11 2011 2012
6 Victor Gromov 18 1992 1996   16 Andrey Varankov 11 2009 2010
7 Sergey Samodin 17 2011 2012   17 Dorian Bylykbashi 11 2007 2009
8 Gennady Moroz 17 1997 1999   18 Vladimir Ponomarenko 11 1998 2003
9 Ivan Hetsko 16 1999 2000   19 Vladimir Gaschin 11 1997 1998
10 Oleg Simakov 15 1997 2001   20 Yuri Yakovenko 11 1993 1996