Ukrainian Premier League Top Scorers - Mariupol

1 Kostyantyn Babych 44 1997 2006   11 Sergey Gribanov 13 2001 2005
2 Alexander Rykun 29 1998 2002   12 Vitaly Pantilov 13 1998 1999
3 Konstantin Yaroshenko 27 2008 2012   13 Andrey Boryachuk 12 2017 2018
4 Ruslan Fomin 25 2011 2019   14 Andrey Totovytskiy 12 2013 2017
5 Stephen Molokutsko 22 1998 2002   15 Igor Tyschenko 12 2009 2011
6 Ivan Kryvosheyenko 19 2003 2010   16 Aleksey Antonov 11 2010 2010
7 Vyacheslav Churko 18 2013 2019   17 Aleksey Gai 11 2004 2005
8 Adrian Pukanych 16 2004 2012   18 Dmitry Topalov 10 2019 2021
9 Andrey Konyushenko 14 2003 2006   19 Kostyantyn Sakharov 10 1997 2003
10 Sergey Zakarlyuka 14 2003 2004   20 Alexander Haydash 10 1999 2001