Ukrainian Premier League Top Scorers - Metalurg Zaporizhzhya

1 Valentin Poltavets 47 1994 1999   11 Sergey Klyuchyk 14 1992 1998
2 Andrey Demchenko 35 1998 2006   12 Yuri Dudnik 14 1992 1995
3 Yakiv Kripak 20 1995 1997   13 Aleksey Hodin 12 2003 2008
4 Yuri Markin 19 1992 1999   14 Oleg Golovan 11 1992 1992
5 Michael Potskhveria 18 1994 1995   15 Michael Chidi Alozie 10 2008 2010
6 Irakli Modebadze 17 2001 2009   16 Yuri Shturko 9 2012 2014
7 Sergey Silyuk 17 2004 2008   17 Ruslan Platon 8 2013 2015
8 Vladimir Arzhanov 15 2005 2010   18 Dmitry Nevmyvaka 8 2003 2009
9 Armen Hakobyan 15 1997 2005   19 Victor Gromov 8 1997 1998
10 Igor Luchkevich 15 1994 1997   20 Alexander Ostashov 8 1997 1998