Ukrainian Premier League Top Scorers - Nyva Vinnytsia

1 Leonid Gaydarzhi 12 1993 1995   11 Vladislav Nemeshkalo 4 1994 1994
2 Vitaly Kosovskiy 12 1992 1993     Michael Zuyenko 4 1994 1994
3 Alexander Laktionov 9 1994 1996   13 Sergey Shubin 4 1992 1994
4 Sergey Nagornyak 9 1993 1994   14 Alexander Hayduk 4 1993 1993
5 Yuri Mykolayenko 9 1993 1994   15 Michael Zubchuk 4 1992 1992
6 Oleg Naduda 8 1993 1993   16 Alexander Shevchenko 3 1996 1996
7 Ruslan Romanchuk 7 1995 1996   17 Victor Brovchenko 3 1995 1996
8 Alexander Holokolosov 6 1994 1995   18 Victor Danylyshyn 3 1993 1993
9 Alexander Lyubinsky 4 1995 1996   19 Sergey Babiychuk 2 1996 1996
10 Andrey Holovko 4 1995 1995     Alexander Kryvoruchko 2 1996 1996