Ukrainian Premier League Top Scorers - Oleksandria

1 Yevgeny Banada 17 2016 2019   11 Dmitry Grechyshkin 6 2018 2019
2 Vasily Gritsuk 15 2015 2018   12 Dmitry Shastal 6 2018 2019
3 Vitaly Ponomar 15 2015 2018   13 Stanislav Kulish 6 2016 2016
4 Andrey Zaporozhan 14 2011 2019   14 Alexander Kozakevych 6 2002 2002
5 Sergey Starenkiy 13 2011 2017   15 Roman Yaramchuk 5 2016 2016
6 Cyril Kovalets 12 2018 2019   16 Stanislav Mykytsey 5 2015 2016
7 Sergey Chuichenko 11 2001 2002   17 Andrey Tsurikov 4 2017 2018
8 Artem Sitalo 10 2017 2019   18 David Targamadze 4 2011 2011
9 Maksim Tretyakov 9 2019 2019   19 Oleg Zhilin 4 2001 2002
10 Artem Polyarus 9 2015 2018   20 Alexander Babych 4 2001 2001