Ukrainian Premier League Top Scorers - Oleksandria

1 Maksim Tretyakov 24 2019 2022   11 Dmitry Shastal 9 2018 2020
2 Cyril Kovalets 19 2018 2022   12 Artem Polyarus 9 2015 2018
3 Yevgeny Banada 19 2016 2020   13 Dmitry Grechyshkin 8 2018 2020
4 Vasily Gritsuk 16 2015 2020   14 Stanislav Kulish 7 2016 2017
5 Vitaly Ponomar 15 2015 2018   15 Vladislav Babohlo 6 2018 2021
6 Artem Sitalo 14 2017 2020   16 Alexander Kozakevych 6 2002 2002
7 Andrey Zaporozhan 14 2011 2019   17 Valeriy Bondarenko 5 2017 2020
8 Sergey Starenkiy 13 2011 2017   18 Denis Bezborodko 5 2019 2020
9 Sergey Chuichenko 11 2001 2002   19 Valeriy Luchkevych 5 2018 2020
10 Andrey Tsurikov 9 2017 2022   20 Roman Yaramchuk 5 2016 2016